آخرین اخبار دانشگاه
پويش جمع آوری كتاب‌های مازاد اساتيد، دانشجويان و كاركنان گرامی
5/15/2022 9:11:33 AM 464

كتاب های ارزشمندی كه ما ديگر استفاد نمی كنيم حتما برای تعداد ديگری از عزيزان قابل مطالعه و استفاده می باشد. با اهداء آنها در گسترش فرهنگ كتابخوانی نقش آفرينی كنيم.

دسته بندی اخبار