معرفی بخش‌های کتابخانه
7/27/2021 4:28:28 PM | 115


کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل شامل کتابهای ذیل است :
حوزه تعداد عنوان فارسی تعداد عنوان لاتین تعداد نسخه فارسی تعداد نسخه  لاتین
علوم پایه 284 34 782 35
علوم انسانی و اجتماعی 320 3 695 3
فنی و مهندسی 306 0 750 0
هنر و معماری 1 0 1 0
علوم کشاورزی 24 5 65 5
علوم پزشکی 57 11 145 12
دامپزشکی 400 112 999 144
جمع 1392 165 3437 199
 

دسته بندی اخبار