معرفی بخش‌های کتابخانه
1/29/2022 9:27:32 AM | 388


کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل شامل کتابهای ذیل است :(بروزرسانی بهمن 1400)
حوزه تعداد عنوان فارسی تعداد عنوان لاتین تعداد نسخه فارسی تعداد نسخه  لاتین
علوم پایه 765 32 2214 33
علوم انسانی و اجتماعی 468 3 934 3
فنی و مهندسی 455 27 1207 33
هنر و معماری 5 0 5 0
علوم کشاورزی 36 3 71 3
علوم پزشکی 171 11 328 12
دامپزشکی 319 76 999 87
شیلات 18 1 45 1
علوم نظامی 5 0 10 0
جمع 2242 153 5607 171
 
 

 

دسته بندی اخبار