معرفی کارشناسان
9/19/2021 11:23:14 AM | 491

کارشناسان کتابخانه
 • - نام و نام خانوادگی: لیلا شعبانی  
 • سمت: کارشناس کتابخانه دانشکده دامپزشکی
  رشته تحصیلی: علوم تربیتی 

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  تلفن:  44297446 -011
  داخلی 111
  پست الکترونیک:   Lshabani60@gmail.com

 

 • - نام و نام خانوادگی: علی محمد نقدی گنجی
 • سمت: کارشناس دانشکده مرکزی
  رشته تحصیلی:  

  مدرک تحصیلی: 
  تلفن:  ۰۱۱-۴۴۱۵۰۹۸۷
  داخلی : 155
  پست الکترونیک:  

دسته بندی اخبار